Over de verfilming van De stille kracht door Fons Rademakers die er nooit kwam

Samen met Marc van Zoggel schreef ik een artikel over de nooit gerealiseerde verfilming van De stille kracht, de grote roman van Louis Couperus, door Fons Rademakers. Vanaf heden te lezen in een speciaal Couperus-nummer van De Parelduiker (2013/4).
De uitgeverij schrijft op haar website:

Bram Oostveen en Marc van Zoggel schreven het verhaal achter de mislukte verfilming van De stille kracht door Fons Rademakers. Achtereenvolgens zetten Hugo Claus, Gerard Reve en Willem Frederik Hermans hun tanden in het filmscenario, de eerste twee zonder succes (‘Nee, nee, ik kan het niet,’ berichtte een radeloze Claus de regisseur), Hermans klaarde routineus en zonder brille de klus. Maar de film liep stuk op een tegenwerkende Indonesische regering en een financieringstekort.

Bram Oostveen & Marc van Zoggel, ‘Een schitterende film, die absoluut gemaakt moet worden. Claus, Reve, Hermans en de verfilming van De stille kracht’. In: De Parelduiker 18 (2013), 4, 2-22.

Update (20/10):
Zie ook het verslag van de presentatie in de OBA op 18 oktober 2013 op www.wfhermansvolledigewerken.nl.

Nieuws: onderbreking Nacht-Orakels

Begin juni kwam er een abrupt einde aan de verschijning van nieuwe Nacht-Orakels op deze site. Hier steekt geen geheime plan achter; de schuld moet bij allerlei platte oorzaken worden gezocht.
In de loop van de maand juli zal het Orakelen worden hervat. Nieuwe verzen zullen verschijnen in een ritme dat past bij het seizoen, bij de zomervakantie en bij de luimen van de schrijver.

Nieuws: 50 Nacht-Orakels

Op 17 mei verscheen het vijftigste Nacht-Orakel op deze digitale vensterbank. Om dat te vieren is er vanaf nu de erelijst waarin het summum van nachtelijke raaskallerij is opgenomen. Allen derwaarts, allen naar De Nachtste Orakels!

De feestelijkheden zijn hiermee nog niet afgelopen: volgende week is het namelijk de week van het Nacht-Orakel. Iedere nacht, beginnend in de nacht van maanzondag op dinsmaandag, zal een nieuw vers worden gepubliceerd.